ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

Nasza przychodnia oferuje wszechstronną opiekę medyczną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) od 1997r. Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z naszych usług w ramach kontraktu z NFZ zapraszamy do wypełnienia deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ.

Stosowne deklaracje możesz otrzymać w rejestracji przychodni lub pobrać z naszej strony.

Wypełnioną i podpisaną deklarację złóż w rejestracji i umów się na wizytę!

Dokumenty do pobrania

  1. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza POZ POBIERZ
  2. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz pielęgniarki POZ POBIERZ
  3. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz położnej POZ POBIERZ

REJESTRACJA

Rejestracja do lekarzy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 telefoniczne pod nr telefonu 71 341 80 00 lub osobiście.

Na wizytę lekarską umawiamy się w dniu planowanej wizyty lub dzień wcześniej w godzinach pracy Placówki.

Przy rejestracji wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz dowód ubezpieczenia w przypadku niepotwierdzenia uprawnień do świadczeń w systemie e-Wuś .

Jeśli sądzisz, że będziesz potrzebował zwolnienie lekarskie pamiętaj o zabraniu szczegółowych danych swojego pracodawcy: nazwa, nr. NIP, adres.

Pamiętaj o zabraniu ze sobą wyników badań laboratoryjnych, kart leczenia szpitalnego, dokumentacji z poradni specjalistycznych i leczenia prywatnego.

Wizyty domowe udzielane są pacjentom zgodnie z harmonogramem pracy przychodni. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 11:00 w rejestracji lub telefonicznie.

Decyzję o zasadności wizyty domowej w każdym przypadku podejmuje lekarz.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia tj.: silny ból w klatce piersiowej, nagła nasilona duszność, nagłe zaburzenia świadomości sugerujące rozpoczynający się udar mózgu, utrata przytomności, złamania itp. wskazany jest jak najszybszy kontakt z Zespołem Ratownictwa Medycznego pod numerem telefonu 999 lub 112.

Po godzinach pracy Naszej przychodni (po godzinie 18:00), w weekendy, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, opieka lekarska i pielęgniarska zapewniana jest w Placówkach oferujących Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną.

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
– warunkach ambulatoryjnych,
– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
– telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne dla ubezpieczonych Pacjentów i nie wymagają skierowania.

Poniżej przedstawiamy listę Świadczeniodawców Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Adresy ośrodków poza Wrocławiem znajdziecie Państwo na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz-wroclaw.pl )

 

ZAMAWIANIE RECEPT

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów wprowadziliśmy możliwość zamówienia recept na leki drogą internetową, za pomocą e-maila,  bez potrzeby umawiania się na kolejną wizytę.

Usługa ta skierowana jest do Pacjentów naszej przychodni, regularnie korzystających z oferowanej przez nas opieki medycznej tzn. przynajmniej raz na 6 miesięcy, udokumentowanej w historii choroby.

Recepty realizowane będą tylko na leki przyjmowane w chorobach przewlekłych.

Jeżeli lekarstwa były zalecone przez lekarza z innej placówki,  należy donieść do naszej przychodni kopię dokumentacji potwierdzającej przyjmowanie leku.

Zamówioną receptę na leki stałe będzie można odebrać osobiście przez Pacjenta lub osobę upoważnioną, zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej w kolejnym dniu roboczym, po godzinie 13:00.

Wnioski dotyczące recept proszę przesłać na adres mailowy: recepty.geperta@gmail.com

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem internetowego zamawiania recept.

 

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

1. Ogólne przygotowanie do badań laboratoryjnych
2. Przygotowanie do badania kału oraz wykrywania krwi utajonej w kale.
3. Przygotowanie do badania ogólnego moczu oraz posiewu moczu.
4. Przygotowanie do badania tzw. krzywej cukrowej (doustny test tolerancji glukozy).
5. Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej i narządów miednicy mniejszej.

Facebook