W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjenci mogą korzystać z następujących usług opieki długoterminowej:

  • świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
  • świadczeń opieki paliatywno-hospicyjnej

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze przeznaczone są dla osób obłożnie i przewlekle chorych, które nie wymagają hospitalizacji, ale kontynuacji leczenia oraz profesjonalnej opieki i pielęgnacji.

Świadczenia w powyższym rodzaju realizowane są m.in. w:

  • zakładach opieki długoterminowej (pielęgnacyjno-opiekuńczy lub opiekuńczo-leczniczy),
  • w zespołach długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,
  • w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej realizowane są m.in. w:

  • oddziałach medycyny paliatywnej,
  • hospicjum stacjonarnym,
  • hospicjum domowym,
  • poradni medycyny paliatywnej.

Świadczenia z zakresu długoterminowej opieki pielęgniarskiej we Wrocławiu mogą Państwo uzyskać w niżej wymienionych placówkach.

Nazwa placówki Adres Rodzaj świadczeń
Centrum Medyczne „Betamed” ul. Grabiszyńska 35-39 Wrocław pielęgniarska opieka długoterminowa
EMC Instytut Medyczny ul. Wejherowska 28/bud.4 Wrocław pielęgniarska opieka długoterminowa
Beata Dolecka Pielęgniarskie Centrum Usługi „Pielęgniarka” ul. Grochowa 23a Wrocław pielęgniarska opieka długoterminowa
Centrum Medyczne Revita Jakub Rudnicki ul. Aleksandra Ostrowskiego 3 Wrocław pielęgniarska opieka długoterminowa
NZOZ „Przychodnia Kosmonautów” ul. Horbaczewskiego 35 Wrocław pielęgniarska opieka długoterminowa
„Opiekun” Barbara Podgórna, Krzysztof Miedziński ul. Karmelkowa 25/27 Wrocław pielęgniarska opieka długoterminowa
Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy „Pro-Med” ul. Gwarna 6a Wrocław pielęgniarska opieka długoterminowa
NZOZ „VITOMED” ul. Pełczyńska 119 Wrocław pielęgniarska opieka długoterminowa
NZOZ „Scan-Med” ul. Ulanowskiego 18/20 Wrocław pielęgniarska opieka długoterminowa
NZOZ „Han-Med” ul. Wałbrzyska 26 Wrocław pielęgniarska opieka długoterminowa
Ekumeniczna Stacja Opieki – Centrum pielęgniarstwa rodzinnego i opieki paliatywnej ul. Wysoka 4 Wrocław pielęgniarska opieka długoterminowa
Facebook