Rejestracja do lekarzy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 telefoniczne pod nr telefonu 71 341 80 00 lub osobiście.

Na wizytę lekarską umawiamy się w dniu planowanej wizyty lub dzień wcześniej w godzinach pracy Placówki.

Przy rejestracji wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz dowód ubezpieczenia w przypadku niepotwierdzenia uprawnień do świadczeń w systemie e-Wuś .

Jeśli sądzisz, że będziesz potrzebował zwolnienie lekarskie pamiętaj o zabraniu szczegółowych danych swojego pracodawcy: nazwa, nr. NIP, adres.

Pamiętaj o zabraniu ze sobą wyników badań laboratoryjnych, kart leczenia szpitalnego, dokumentacji z poradni specjalistycznych i leczenia prywatnego.

Wizyty domowe udzielane są pacjentom zgodnie z harmonogramem pracy przychodni. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 11:00 w rejestracji lub telefonicznie.

Decyzję o zasadności wizyty domowej w każdym przypadku podejmuje lekarz.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia tj.: silny ból w klatce piersiowej, nagła nasilona duszność, nagłe zaburzenia świadomości sugerujące rozpoczynający się udar mózgu, utrata przytomności, złamania itp. wskazany jest jak najszybszy kontakt z Zespołem Ratownictwa Medycznego pod numerem telefonu 999 lub 112.

Po godzinach pracy Naszej przychodni (po godzinie 18:00), w weekendy, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, opieka lekarska i pielęgniarska zapewniana jest w Placówkach oferujących Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną.

Facebook