Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów wprowadziliśmy możliwość zamówienia recept na leki drogą internetową, za pomocą e-maila,  bez potrzeby umawiania się na kolejną wizytę.

Usługa ta skierowana jest do Pacjentów naszej przychodni, regularnie korzystających z oferowanej przez nas opieki medycznej tzn. przynajmniej raz na 6 miesięcy, udokumentowanej w historii choroby.

Recepty realizowane będą tylko na leki przyjmowane w chorobach przewlekłych.

Jeżeli lekarstwa były zalecone przez lekarza z innej placówki,  należy donieść do naszej przychodni kopię dokumentacji potwierdzającej przyjmowanie leku.

Zamówioną receptę na leki stałe będzie można odebrać osobiście przez Pacjenta lub osobę upoważnioną, zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej w kolejnym dniu roboczym, po godzinie 13:00.

Wnioski dotyczące recept proszę przesłać na adres mailowy: recepty.geperta@gmail.com

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem internetowego zamawiania recept.

Facebook