Praktykę zdrowotną opieramy na holistycznym modelu leczenia, stawiając dobro Pacjenta jako najwyższą wartość.
Zapewniamy wszechstronną i ciągłą opiekę zdrowotną dla wszystkich członków rodziny uwzględniając indywidualne podejście do Pacjenta i jego otoczenia.
Leczenie i diagnostykę w naszej Praktyce opieramy o najbardziej aktualną i zweryfikowaną naukowo wiedzę medyczną.
Wykorzystując wszechstronną wiedzę, koordynujemy proces leczenia prowadząc współpracę z innymi specjalistami.
Kładziemy nacisk na profilaktykę i promocję zdrowego trybu życia poprzez edukację Pacjentów, wykonywanie kontrolnych badań laboratoryjnych oraz kierowanie na badania przesiewowe.
W naszej pracy szczególne miejsce zajmuje szacunek dla Pacjenta, empatia oraz respektowanie jego praw. Według nas relacja z Pacjentem powinna mieć formę partnerskiego dialogu, w którym wspólnie ustalamy optymalną formę leczenia.
Wierzymy, że o sukcesie przychodni decyduje nie tylko nowoczesny sprzęt i wykwalifikowany personel – którym się szczycimy, ale przede wszystkim samopoczucie Pacjenta.

Facebook