Badanie poziomu metali ciężkich

Co to jest onkopakiet?

To badanie poziomu sześciu pierwiastków we krwi: arsenu, kadmu, ołowiu, selenu, cynku i miedzi. Kontrolując ich stężenie w naszym organizmie możemy sprawdzić, czy nie grozi nam choroba nowotworowa. – I to najprawdopodobniej każda choroba nowotworowa – podkreśla prof. Jan Lubiński, autor badania. – Wiem, to brzmi podejrzanie rewelacyjnie, ale mamy na to dowody. I widzimy czarno na białym, że gdybyśmy utrzymywali wyniki wymienionych pierwiastków w normie, to udałoby się zmniejszyć liczbę nowotworów u kobiet o 85 proc., u mężczyzn o 90 proc. Więcej – w wybranych podgrupach udałoby się dziesięciokrotnie obniżyć ryzyko zgonu z jakichkolwiek przyczyn – dodaje profesor, który jest nie tylko kierownikiem Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ale również szefem Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych. A także znanym onkologiem i genetykiem, który w latach 90. wyodrębnił „polskie” mutacje genetyczne BRCA1 i BRCA2, odpowiadające za nowotwory dziedziczne.

Co daje wykonanie badania?

W przypadku stwierdzenia podwyższonego poziomu stężenia jednego lub
kilku z 6 pierwiastków: selenu (Se), cynku (Zn), miedzi (Cu), arsenu (As),
kadmu (Cd) oraz ołowiu (Pb), które uznawane są za żywieniowe
markery ryzyka chorób nowotworowych oraz wielu chorób przewlekłych
możliwe jest opracowanie odpowiednich zaleceń w celu zminimalizowania
zachorowania na wybrane schorzenia lub, w przypadku osób chorych
przewlekle wprowadzenie działań umożliwiających obniżenie stężenia
oznaczonych elementów.

Co jest badane:

W badaniu, w pobranej od Pacjenta próbce krwi pełnej/surowicy oznaczane jest stężenie poniższych pierwiastków: 

  • arsenu (As)
  • kadmu (Cd)
  • ołowiu (Pb)
  • selenu (Se)
  • cynku (Zn)
  • miedzi (Cu)
zostań naszym pacjentem

Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach zalecane jest oznaczenie części pierwiastków w krwi pełnej a części w surowicy co może się wiązać z pobraniem 2 próbek krwi do badania i w związku z tym wyższym kosztem 

Celem ułatwienia Państwu podjęcia decyzji prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym schematem – „Jaki wybrać materiał” oraz zaznaczenie swoich preferencji na wypełnionym wcześniej skierowaniu (dotyczy osób zgłaszających się indywidualnie na oznaczenie bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej – skierowanie do pobrania/ na naszej stronie)

Przygotowanie do badania:

Na pobranie krwi należy zgłosić się na czczo.

Pacjent nie powinien spożywać owoców morza, ryb i ryżu oraz produktów na bazie ryb, ryżu i olejów rybnych w ciągu 3 dni przed pobraniem.

Należy zgłosić się z wypełnionym skierowaniem (do pobrania na naszej stronie) – możliwe jest samodzielne wypełnienie skierowania – prosimy jednak o wcześniejsze zapoznanie się z zamieszczonym schematem „Jaki wybrać materiał” oraz zamieszczonym artykułem „Pakiet onkologiczny – co to jest?”.

Możliwa, ale niekonieczna jest wcześniejsza konsultacja lekarska, na którą można zarejestrować się do dr n. med. Mariusza Domańskiego za pośrednictwem strony internetowej www.znanylekarz.pl na dogodny termin – skierowanie zostanie wtedy wystawione dla Państwa po szczegółowym zebraniu wywiadu i badaniu.

Zachęcamy Państwa gorąco do dobrowolnego wypełnienia oraz dostarczenia nam Ankiety dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych READ-GENE S.A. Grzepnica, ul. Alabastrowa 8 72-003 DOBRA kierowanego przez Prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego Dzięki staraniom jego zespołu możliwe jest wykonanie badania dla Państwa w preferencyjnych cenach.

Wszelkie informacje na temat Ankiety znajdą Państwo w zamieszczonym opisie.

Kiedy, gdzie i jak wykonać badanie?

Materiał do badania (krew poprzez nakłucie żyły łokciowej lub innej) pobierany
jest w każdą środę w godzinach 07.15-08.30 w naszej przychodni ul.
Gepperta 13, 50-072 Wrocław. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja
telefoniczna pod nr 71 341-80-00

Należy zgłosić się z wypełnionym skierowaniem (do pobrania na naszej
stronie) – możliwe jest samodzielne wypełnienie skierowania – prosimy jednak
o wcześniejsze zapoznanie się z zamieszczonym schematem „Jaki wybrać
materiał” oraz zamieszczonym artykułem „Pakiet onkologiczny – co to jest?”

Możliwa, ale niekonieczna jest wcześniejsza konsultacja lekarska, na którą
można zarejestrować się do dr n. med. Mariusza Domańskiego za
pośrednictwem strony internetowej www.znany lekarz.pl na dogodny termin –
skierowanie zostanie wtedy wystawione dla Państwa po szczegółowym
zebraniu wywiadu i badaniu

Zachęcamy Państwa gorąco do dobrowolnego wypełnienia oraz dostarczenia nam
Ankiety dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych Badań Nowotworów
Złośliwych READ-GENE S.A. Grzepnica, ul. Alabastrowa 8 72-003 DOBRA kierowanego
przez Prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego Dzięki staraniom jego zespołu możliwe jest
wykonanie badania dla Państwa w preferencyjnych cenach


Wszelkie informacje na temat Ankiety znajdą Państwo w zamieszczonym opisie

Odbiór wyników

Wynik otrzymają Państwo drogą mailową na wskazany w skierowaniu adres mailowy
nie szybciej jak po 21 dniach roboczych licząc od dnia pobrania materiału


W przypadku nie otrzymania wyniku drogą mailową do 30 dni roboczych prosimy o
kontakt telefoniczny tel. 71 341-80-00 w godz. 08.00-18.00


W przypadku chęci odbioru osobistego w naszej przychodni prosimy o zaznaczenie
tego na skierowaniu

CENNIK POMIARÓW MIKROELEMENTÓW

UsługaBadany materiaOznaczane pierwiastkiCena
Pomiar stężeń wybranych 1 do 3 pierwiastków spośród następującychKrewArsen (As)
Cynk (Zn)
Kadm (Cd)
Ołów (Pb)
Selen (Se)
Miedź (Cu)
120
Pomiar stężeń wszystkich 6 wymienionych pierwiastkówKrewArsen (As)
Cynk (Zn)
Kadm (Cd)
Ołów (Pb)
Selen (Se)
Miedź (Cu)
220
Pomiar stężenia rtęci (badanie dodatkowe)KrewRtęć (Hg)60
Pomiar stężeń wybranych 1 do 3 pierwiastków spośród następującychSurowicaArsen (As)
Cynk (Zn)
Selen (Se)
Mangan (Mn)
Miedź (Cu)
120
Pomiar stężeń wszystkich 5 wymienionych pierwiastkówSurowicaArsen (As)
Cynk (Zn)
Selen (Se)
Mangan (Mn)
Miedź (Cu)
220

Wyniki najnowszych badań wskazują, że u kobiet ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym poza surowicą celowe jest też zbadanie we krwi pełnej: arsenu (As), ołowiu (Pb) oraz kadmu (Cd), a u mężczyzn poza surowicą: ołowiu (Pb) oraz kadmu (Cd) we krwi.

Skierowanie na badanie

Ankieta dla pacjenta