Tło sekcji

Deklaracja dostępności

Sprawdź

Deklaracja dostępności serwisu Gepperta.pl

Praktyka Lekarzy Rodzinnych M. V. Domańscy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.gepperta.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.01.2023r.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 30.06.2023r.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 28.06.2023r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 30.06.2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, którą przeprowadzili pracownicy Praktyki Lekarzy Rodzinnych M. V. Domańscy i Rigby oraz audytu przeprowadzonego przez organizację pozarządową.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Status ten dotyczy części wspólnych serwisu – w szczególności układu, wyglądu i nawigacji. Za dostępność cyfrową treści prezentowanych w serwisie odpowiadają właściciele strony. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. Wszelkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail geperta@gmail.com.

W takim żądaniu prosimy podać:

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Dostęp architektoniczny

Budynek: Praktyka Lekarzy Rodzinnych M. V. Domańscy. ul. Eugeniusza Gepperta 13, 50-072 Wrocław.

Do budynku prowadzi wejście główne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących. Do środka prowadzą automatyczne drzwi wpierane siłownikiem reagujące na ruch. Cały obszar placówki znajduje się na parterze.

Do budynku można dojechać:

– parking znajduje się przy ulicy w strefie płatnego parkowania,

– tuż przed wejściem głównym są dwa oznakowane miejsca postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,

– dojazd tramwajem: przystanek Zamkowa, 3, 4, 8, 10, 17, 18, 23, 33.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku przy wejściu głównym zamontowano plan tyflograficzny, który obrazuje rozkład placówki.

Przy wejściu głównym brak jakichkolwiek barier i różnic poziomów. Przed drzwiami znajduje się wideodomofon – możliwość udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami przez pracowników rejestracji, która znajduje się na wprost od wejścia.

Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie, przystosowane do przejazdu wózka. Przy wejściu znajdują się piktogramy informujące o możliwości alternatywnych form komunikacji (pętla indukcyjna, zdalny tłumacz migowy).

Wszystkie pomieszczenia dostępne dla pacjentów mają kontrastujące ze sobą podłogi, drzwi i ściany. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Wszystkie nawierzchnie są antypoślizgowe.

Każde pomieszczenie opisane jest tabliczką w alfabecie brajla.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku oznaczona jest piktogramem i tabliczką w alfabecie brajla.