W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjenci mogą korzystać z następujących usług opieki długoterminowej:

  • świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
  • świadczeń opieki paliatywno-hospicyjnej

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze przeznaczone są dla osób obłożnie i przewlekle chorych, które nie wymagają hospitalizacji, ale kontynuacji leczenia oraz profesjonalnej opieki i pielęgnacji.

Świadczenia w powyższym rodzaju realizowane są m.in. w:

  • zakładach opieki długoterminowej (pielęgnacyjno-opiekuńczy lub opiekuńczo-leczniczy),
  • w zespołach długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,
  • w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej realizowane są m.in. w:

  • oddziałach medycyny paliatywnej,
  • hospicjum stacjonarnym,
  • hospicjum domowym,
  • poradni medycyny paliatywnej.

Świadczenia z zakresu długoterminowej opieki pielęgniarskiej we Wrocławiu mogą Państwo uzyskać w niżej wymienionych placówkach.

Facebook