Rejestracja:

Rejestracja do lekarzy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 telefoniczne pod nr telefonu 71 341 80 00 lub osobiście. Na wizytę lekarską umawiamy się w dniu planowanej wizyty lub dzień wcześniej w godzinach pracy Placówki.

Przy rejestracji wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz dowód ubezpieczenia (tylko w przypadku niepotwierdzenia uprawnień do świadczeń w systemie e-Wuś).

Jeśli sądzisz, że będziesz potrzebował zwolnienie lekarskie pamiętaj o zabraniu szczegółowych danych swojego pracodawcy: nazwa, nr. NIP, adres. Pamiętaj o zabraniu ze sobą wyników badań laboratoryjnych, kart leczenia szpitalnego, dokumentacji z poradni specjalistycznych i leczenia prywatnego.

Wizyty domowe udzielane są pacjentom zgodnie z harmonogramem pracy przychodni. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 11:00 w rejestracji lub telefonicznie.

Decyzję o zasadności wizyty domowej w każdym przypadku podejmuje lekarz.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia tj.: silny ból w klatce piersiowej, nagła nasilona duszność, nagłe zaburzenia świadomości sugerujące rozpoczynający się udar mózgu, utrata przytomności, złamania itp. wskazany jest jak najszybszy kontakt z Zespołem Ratownictwa Medycznego pod numerem telefonu 999 lub 112. Po godzinach pracy Naszej przychodni (po godzinie 18:00), w weekendy, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, opieka lekarska i pielęgniarska zapewniana jest w Placówkach oferujących Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjenci mogą korzystać również z usług Opieki Długoterminowej

Pełen harmonogram pracy:

Przychodnia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

Wizyty domowe realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 15:30 po wcześniejszej rejestracji.

Porad telefonicznych udzielamy codziennie od 13:00 do 13:30.

Punk pobrań materiału do badań laboratoryjnych czynny jest w środy i piątki od 07:30 do 08:30 [W sezonie wakacyjnym (lipiec i sierpień) badania laboratoryjne można wykonywać w naszej placówce jedynie w piątki w godzinach 7:30-8:30.]

Bilanse i szczepienia dzieci i młodzieży prowadzimy w czwartki w godzinach 14:30 -17:00.

Szczepienia dorosłych odbywają się w godzinach pracy Przychodni, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem 71 341 80 00.

USG jamy brzusznej i tarczycy w ramach umowy z NFZ wykonujemy w czwartki od 8:00 do 10:30 w gabinecie lekarskim nr 1, po wcześniejszym ustaleniu terminu w rejestracji. Obowiązuje aktualne skierowanie na badanie od lekarzy naszej Praktyki.

Wizyty edukacyjne – porady z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia udzielane są w naszej przychodni w godzinach porannych po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej.

Facebook