Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów wprowadziliśmy możliwość zamówienia recept na leki drogą internetową, za pomocą e-maila,  bez potrzeby umawiania się na kolejną wizytę.

Usługa ta skierowana jest do Pacjentów naszej przychodni, regularnie korzystających z oferowanej przez nas opieki medycznej tzn. przynajmniej raz na 6 miesięcy, udokumentowanej w historii choroby.

Recepty realizowane będą tylko na leki przyjmowane w chorobach przewlekłych.

Jeżeli lekarstwa były zalecone przez lekarza z innej placówki,  należy donieść do naszej przychodni kopię dokumentacji potwierdzającej przyjmowanie leku.

W związku z wprowadzeniem recepty elektronicznej, zamówioną receptę mogą otrzymać Państwo na dwa sposoby.

Jeśli posiadają Państwo Internetowe Konto Pacjenta (IKP), recepta zostanie wysłana mailowo lub SMS-em na numer Państwa telefonu komórkowego. IKP jest bezpłatne i może je założyć każdy obywatel, do czego gorąco zachęcamy.

Jeśli jednak nie zdecydowali się Państwo na założenie IKP i preferują Państwo drogę tradycyjną, to znaczy osobistą wizytę w naszej przychodni – otrzymają Państwo wydruk numeru PIN, który należy następnie podać w aptece. Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych nie możemy podać Państwa numeru PIN drogą telefoniczną lub mailową.

Uzasadnienie prawne

Art. 96b ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019.499 t.j. ze zm.):

1. W przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej pacjent otrzymuje informację o wystawionej recepcie zawierającą następujące dane: (…) numer składający się z czterech cyfr generowany w momencie zapisu recepty przez system (…) zwany dalej „kodem dostępu”;

1a. Informacja o wystawionej recepcie może zawierać fotokody, w tym kody QR, oraz komunikaty nadawane przez system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, pacjent otrzymuje:
1) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres poczty elektronicznej, jeżeli dotyczy;
2) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu, w postaci wiadomości tekstowej zawierającej co najmniej kod dostępu oraz informację o konieczności podania numeru PESEL przy realizacji recepty, jeżeli dotyczy;
3) w postaci wydruku – w przypadku braku wskazania w systemie informacji w ochronie zdrowia danych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz na żądanie pacjenta, albo w innej uzgodnionej postaci zawierającej co najmniej klucz dostępu do recepty lub pakietu recept lub kod dostępu oraz nazwę produktu leczniczego – w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania lub badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i braku możliwości przekazania informacji w postaci wydruku.

2a. Do informacji, o której mowa w ust. 1, pacjent ma również dostęp w Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub otrzymuje tę informację.

 

Wnioski dotyczące recept proszę przesłać na adres mailowy: recepty.geperta@gmail.com

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem internetowego zamawiania recept.

Facebook