Badanie przesiewowe (screening, skrining) jest badaniem bezpłatnym, skierowanym do osób zdrowych, niemających objawów choroby, w określonych grupach wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowania na konkretny nowotwór. Umożliwia wykrycie nowotworu na wczesnym stadium rozwoju, zanim pojawią się kliniczne symptomy choroby oraz szybkie podjęcie skutecznego leczenia.

Pamiętaj!
Na badania przesiewowe nie potrzebujesz skierowania.

1. Badanie przesiewowe w kierunku raka piersi.

2. Badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy.

3. Badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego.

Facebook