Badaniem przesiewowym w kierunku raka piersi jest mammografia. Jest to rentgenowskie badanie piersi uznawane obecnie za najlepszy sposób wykrywania wczesnego raka piersi u kobiet powyżej 40 r.ż. Pozwala rozpoznać wczesne zmiany, również te, które nie dają się wyczuć podczas badania palpacyjnego. Promieniowanie podczas wykonywania badania jest niewielkie, nie należy się zatem obawiać tego badania. Mammografii może towarzyszyć pewien dyskomfort podczas ucisku piersi, który jest jednak niezbędny przy badaniu. Mammografia pozwala wcześnie wykrywać 90-95 % zmian nowotworowych, a we wczesnej fazie rozwoju nowotworu możliwe jest jeszcze całkowite wyleczenie.
Badanie to obejmuje kobiety w przedziale wiekowym 50-69 r.ż, które nie miały w przeszłości stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi i jest całkowicie bezpłatne. Badanie należy wykonywać co 24 miesiące. W przypadku kobiet w powyższym przedziale wiekowym udział w badaniach przesiewowych powoduje zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu raka piersi o 30% .

Badań przesiewowych nie wykonujemy w naszej przychodni.
Informacje o ośrodkach, w których można wykonać bezpłatne badania w Programie Profilaktyki Raka Piersi znajdują się na stronach Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta  https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne

Facebook