Niebieska linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

NIEBIESKA LINIA

Prowadzone przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”

Oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

a) TELEFON – 800 – 120 – 002 (czynny całą dobę) w tym:

• Dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
• Dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
• Dyżur prawny – środy w godzinach 18 – 22
• Telefoniczne dyżury prawników – 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

b) Poradnie E-MAIL – niebieskalinia@niebieskalinia.info

c) SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Pogotowie Niebieska Linia podejmuje również działania interwencyjne polegające na skontaktowaniu się z lokalnymi służbami z prośbą o podjęcie działań na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie.

______________________________________________________________________

Kontakt dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

Konsultacje telefoniczne – 22 250 63 12 (środy w godzinach 10-13)