Tło sekcji

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Aby skorzystać ze świadczeń w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, wystarczy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są dla osób ubezpieczonych bezpłatne i udzielane bez skierowania. Nie ma także potrzeby składania deklaracji wpisowych, tak jak ma to miejsce w przypadku zapisu do przychodni.
W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

We Wrocławiu, świadczenia w nocy i dni ustawowo wolne od pracy sprawują:

Uwaga!

Istnieje możliwość ze skorzystania z TPK – Telekonsultacja Pierwszego Kontaktu, więcej informacji tutaj.