Nocna i świąteczna pomoc

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Aby skorzystać ze świadczeń w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, wystarczy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są dla osób ubezpieczonych bezpłatne i udzielane bez skierowania. Nie ma także potrzeby składania deklaracji wpisowych, tak jak ma to miejsce w przypadku zapisu do przychodni. 

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

We Wrocławiu, świadczenia w nocy i dni ustawowo wolne od pracy sprawują:

    • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, 54-049 Wrocław, ul. Fieldorfa 2, tel. 71 306 42 22

    • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a, tel. 71 32 70 536

    • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5, tel. 71 395 76 07

    • Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza, 52-114 Wrocław ul. Warszawska 2, tel. 71 37 74 116,   71 37 74 117,   71 37 74 118,   71 37 74 119.

Istnieje możliwość ze skorzystania z TPK – Teleporady Pierwszego Kontaktu, więcej informacji tutaj.