Nocna i świąteczna pomoc

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego, udzielane pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie wymaga od pacjentów zapisywania się lub deklaracji. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

We Wrocławiu, świadczenia w nocy i dni wolne od pracy sprawują:

  • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, 54-049 Wrocław, ul. Fieldorfa 2, tel. 71 306 42 22
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a, tel. 71 32 70 536
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5, tel. 71 395 76 07
  • Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza, 52-114 Wrocław ul. Warszawska 2, tel. 71 37 74 116