Tło sekcji

Przydatne materiały

Skargi i wnioski


Zauważyłeś błąd lub masz pomysł, jak coś zmienić? Zapraszamy do kontaktu!

 

Chcąc zachować jak najwyższe standardy współpracy pomiędzy lekarzem a pacjentem informujemy o możliwości składania uwag, skarg oraz wniosków dotyczących funkcjonowania Przychodni. Pisemne uwagi prosimy wrzucać do skrzynki na recepty znajdującej się przy drzwiach wejściowych do przychodni lub wpisywać do zeszytu, który na prośbę zostanie udostępniony przez pielęgniarki. Uwagi ustne prosimy kierować bezpośrednio do drużyny pielęgniarskiej lub lekarzy obecnych w przychodni. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres geperta@gmail.com

Skargi przyjmuje także:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 – 82 – 50
fax: (22) 506 – 50 – 64


Narodowy Fundusz Zdrowia

Dolnośląski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
skargi@nfz-wroclaw.pl

Prawa pacjenta


DROGI PACJENCIE! KORZYSTAJĄC ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LUB ZWRACAJĄC SIĘ O ICH UDZIELENIE MASZ PRAWO DO:

 

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
które udzielane są z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.

 

UZYSKANIA INFORMACJI
o swoim stanie zdrowia,
rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
wynikach leczenia oraz rokowaniu która zostanie przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej.

 

TAJEMNICY WSZELKICH INFORMACJI Z TOBĄ ZWIĄZANYCH
ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA
PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH w depozycie w:
szpitalu,
zakładzie pielęgnacyjno-leczniczym,
sanatorium uzdrowiskowym,
hospicjum.

 

WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
którą możesz wyrazić po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu.

 

POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO w tym:
kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

 

POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, w szczególności w trakcie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych, w tym:
obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczeń zdrowotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach, operacjach itp.).

 

OSTĘPU DO MEDYCZNEJ DOKUMENTACJI dotyczącej:
Twojego stanu zdrowia
udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie przez Ciebie upoważnionej, np. do wglądu lub w formie kopii albo odpisu.

 

OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ w czasie pobytu w:
szpitalu,
zakładzie pielęgnacyjno-leczniczym,
sanatorium uzdrowiskowym,
hospicjum.

 

Jeśli twoje prawa zostały naruszone lub masz pytania, zadzwoń: 800-190-590. Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 21:00.

Niebieska linia