SZCZEPIENIA COVID-19

Najważniejsze informacje, pytania i odpowiedzi

UWAGA!
Istnieje możliwość zarejestrowania swoich bliskich, którzy ukończyli 70 roku życia – wystarczy numer PESEL
Rejestracja na szczepienie możliwa pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja
Od 25 rozpoczynamy szczepienia przeciwko COVID-19.
Szczepienia są 2 – dawkowe, oznacza to, że po 3 tygodniach od pierwszego sczepiania (pierwszej dawki), należy zgłosić się po kolejną dawkę.
Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów w pierwszej kolejności będziemy szczepić tak zwaną grupę 1 – osoby, które ukończyły 70 rok życia.
P: Czy osoby urodzone w 1951 roku należą do grupy 1?
O: Osoba musi ukończyć 70 rok życia – skierowanie na szczepienie może otrzymać taka osoba dopiero po swoich urodzinach.
P: Nie ukończyłem 70 lat, ale posiadam choroby przewlekłe takie jak cukrzyca i nadciśnienie – czy mogę zostać zaszczepiony w grupie 1?
O: Aby zaszczepić się w ramach grupy 1 należy ukończyć 70 rok życia.
P: Nie jestem zapisanym pacjentem w przychodni, ale ukończyłem 70 lat – czy mogę zaszczepić się w przychodni?
O: Tak, każda osoba, niezależnie gdzie jest zapisana jako pacjent, może przyjąć szczepienie w naszej przychodni.
Informacje o dokładnych dniach i godzinach w których sczepimy już wkrótce na naszej stronie internetowej i Facebooku.
Dowiedz się więcej na temat COVID – 19: https://gepperta.pl/covid-19/