Informujemy, że w Naszej Przychodni istnieje możliwość odpłatnego wykonania szybkich testów diagnostycznych m.in. prokalcytonina z CRP, poziom bilirubiny u niemowląt, troponina, które w kilka minut pozwolą wstępnie rozpoznać lub wykluczyć niektóre schorzenia tj. stan zapalny wymagający podania antybiotyku, żółtaczkę u niemowląt a nawet zawał serca. W niektórych przypadkach wykonanie szybkich testów diagnostycznych może być alternatywą dla pobytu na SORze!

W naszej ofercie znajdą Państwo poniższe testy diagnostyczne:
CRP – oznacza stężenie w osoczu krwi białka C-reaktywnego – jednego z wykładników stanu zapalnego, którego podwyższony poziom świadczy o toczącym się procesie zapalnym w organizmie. Poziom CRP zwiększa się przede wszystkim w przypadku infekcji ale również w chorobie nowotworowej, przy urazie, zawale serca czy innym stanie zapalnym organizmu.

D-dimery – podwyższony poziom D-dimerów może świadczyć o zatorowości płucnej lub zakrzepicy. Badanie to można przeprowadzić przy klinicznym podejrzeniu zatorowości płucnej, zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych lub innych schorzeń zakrzepowo-zatorowych
Troponina sercowa (cTnI) – troponiny sercowe to białka, które wchodzą w skład komórek mięśnia sercowego (kardiomiocytów) i są niezbędne do ich prawidłowego skurczu. Wykorzystywane są w diagnostyce zawału serca jako wskaźnik niedokrwienia mięśnia sercowego. Wzrost stężenia troponin obserwuje się po upływie około 3–6 godzin od zawału serca.

Prokalcytonina (PCT) – jest markerem biologicznym, którego stężenie zwiększa się w odpowiedzi na zakażenie organizmu. Jej poziom znacznie wzrasta w przebiegu zakażeń bakteryjnych, natomiast nie zmienia się wyraźnie w trakcie zakażeń wirusowych. PCT charakteryzuje szybki wzrost już na początku infekcji (po około 2 godzinach), a jej maksymalne stężenie występuje po około 6 godzinach od początku zakażenia, co pozwala na wczesne rozpoznanie infekcji. Prokalcytonina ma większa wartość prognostyczną oraz jest badaniem bardziej czułym i swoistym od innych parametrów stanu zapalnego. Badanie stężenia prokalcytoniny pozwala na podjęcie decyzji dotyczących włączenia antybiotykoterapii uwzględniając objawy i stan kliniczny pacjenta.

Oferujemy Państwu pakiet 2 w 1 – jest to pakiet badań zawierający poziom prokalcytoniny wraz z dodatkowym, powszechnie znanym i stosowanym w opiece ambulatoryjnej i szpitalnej białkiem stanu zapalnego CRP (białkiem C-reaktywnym), które razem pozwolą na szybką i dokładną diagnostykę zakażenia oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia i zwiększenie szansy na szybki powrót do zdrowia.

Bilirubina transluminescencyjna – bezinwazyjny, przezskórny pomiar stopnia żółtaczki noworodka i niemowlęcia oznaczany za pomocą bilirubinometru.

Zalety naszego bilirubinometru:
• bez pobierania krwi dziecka – szybko i bezboleśnie
• bez potrzeby wizyty w szpitalu czy laboratorium
• pomiaru dokonuje się poprzez przyłożenie miernika do skóry.
• natychmiastowy wynik
• urządzenie stosowane na oddziałach szpitalnych i SOR
• konkurencyjna cena badania

Testy wykonujemy odpłatnie na życzenie pacjenta po konsultacji z lekarzem.
Po dodatkowe informacje zapraszamy do rejestracji naszej przychodni.

 

Facebook